Ціна: UAH 100


Рябцева Ярослава Григорівна

Правовий статус арбітражного керуючого.

 

Анотація: `Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена дослідженню правового статусу арбітражного керуючого у судових процедурах розпорядження майном, санації та ліквідації. У роботі досліджуються: виникнення та розвиток регламентації правового становища особливих учасників провадження у справах про банкрутство, аналогічних арбітражному керуючому, загальні засади діяльності арбітражного керуючого, загальні положення правового статусу арбітражного керуючого, особливості правового статусу арбітражного керуючого у судових процедурах банкрутства. Особлива увага приділяється загальній характеристиці інституту банкрутства, визначенню загальних вимог до арбітражного керуючого, порядку ліцензування його діяльності, та дослідженню питань відповідальності арбітражного керуючого у процедурах банкрутства. Велика увага приділена дослідженню правового регулювання страхування діяльності арбітражного керуючого, а також правовому регулюванню оплати послуг, відшкодування витрат та винагороди арбітражного керуючого. Значна увага в дисертації приділяється розробці пропозицій щодо удосконалення правового регулювання діяльності арбітражного керуючого. Результатом дослідження стало внесення пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України, у тому числі, і до Закону України ` Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом`.`

Дата захисту: 18.10.2006

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Пронська Граціелла Василівна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (57,61 KB)