Ціна: UAH 100


Шпомер Алла Іванівна

Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект)

 

Анотація: Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена дослідженню ліцензування господарської діяльності як засобу державного регулювання. Визначено причини і зумовлені ними цілі ліцензування, виявлені критерії, за якими окремі види господарської діяльності підлягають ліцензуванню, та визначено наслідки закріплення їх в законодавстві. Досліджено співвідношення понять `дозвіл` і `ліцензія`. На основі аналізу поняття та сутності ліцензування, визначено ознаки ліцензування, та проведено аналіз категорій ліцензування. Відмежовано ліцензування господарської діяльності від суміжних правових понять. Досліджено нормативно-правову основу ліцензування. Дано аналіз загального порядку ліцензування та проведено аналіз ліцензійних умов, і порядку контролю за їх додержанням, а також відповідальності за порушення ліцензійного законодавства. Досліджено призначення та зміст спеціального порядку ліцензування окремих видів господарської діяльності. Здійснено аналіз ліцензування таких видів діяльності: з надання фінансових послуг, у сфері освіти та електроенергетики. Обґрунтовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства для удосконалення правового регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності.

Дата захисту: 18.10.2006

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Пронська Граціелла Василівна, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (24,88 KB)