Ціна: UAH 100


Писаренко Ганна Миколаївна

Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти

 

Анотація: `Дисертація присвячена дослідженню проблем організаційних та правових аспектів адміністративних послуг в Україні як одного з інститутів адміністративного права. Сформульовано визначення адміністративних послуг як правовідносин, що виникають при реалізації суб'єктивних прав фізичної або юридичної особи (за їх заявою) в процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для отримання певного результату. Здійснено аналіз загальнотеоретичних проблем та теоретико-правових засад адміністративних послуг в Україні, визначено ознаки та наведено підстави для класифікації видів адміністративних послуг, обґрунтовано критерії оцінення якості адміністративних послуг, висвітлено питання платності адміністративних послуг. Окремо розглядаються поняття та стадії провадження щодо надання адміністративних послуг. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює надання адміністративних послуг`

Дата захисту: 14.10.2006

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Ківалов С.В., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (24,46 KB)