Ціна: UAH 100


Коморний Олександр Ігорович

Договір про розподіл продукції: цивільно-правові аспекти

 

Анотація: `Дисертаційна робота присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем, пов'язаних із регулюванням договорів про розподіл продукції. У дисертації досліджуються цивільно-правові засоби регулювання суспільних відносин в даній сфері, проаналізовано правове положення їх учасників, досліджено сутність та правову природу договорів про розподіл продукції, виявлено специфіку договорів про розподіл продукції та їх відмінність від таких цивільно-правових договорів, як концесії, підряду, сумісної діяльності. На підставі цього автором дане власне визначення поняття договору про розподіл продукції, його суттєвих умов, прав та обов'язків сторін. Автором розроблені висновки та пропозиції по удосконаленню законодавчого регулювання відносин, що виникають в сфері пошуку, розвідки та видобутку корисних копалин на умовах договору про розподіл продукції.`

Дата захисту: 25.09.2006

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Венецька Марина Віталіївна, к.ю.н., с.н.с., 12.00.05. .


Автореферат (22,77 KB)