Ціна: UAH 100


Мельник Оксана Вікторівна

Моральні засади провадження у досудових стадіях кримінального процесу України

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - моральні засади суспільних відносин, що виникають під час діяльності осіб, які здійснюють кримінально-процесуальні функції у досудових стадіях кримінального процесу України. Мета дослідження - розроблення теоретичних і практичних положень моральних засад провадження у досудовому кримінальному процесі, формулювання рекомендацій ефективного провадження слідчих дій. Методи дослідження - загальнонауковий діалектичний метод, історико-правовий, системно-структурний, порівняльно-правовий, історичний, соціологічний. Наукова новизна - комплексно розглянуто етичні засади досудового провадження, зокрема проведення слідчих дій, запропоновано новий термін ''морально-правові принципи'', доведено необхідність, можливість і доцільність заборони проводити обшук та виїмку у присутності осіб-свідків, яким не виконалося 14-ти років. Предмет і ступінь впровадження - висновки дисертації можуть використовуватися у науково-дослідницькій роботі, у правозастосовчій діяльності, у навчальному процесі для професійної підготовки. Ефективність впровадження - позитивна оцінка результатів дисертаційного дослідження. Сфера використання - правозастосовча, правотворча, правоохоронна, правоосвітня діяльність.`

Дата захисту: 22.09.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Письменний Дмитро Петрович, к.ю.н., доц., 12.00.09. .


Автореферат (26,40 KB)