Ціна: UAH 100


Богачова Олена Вікторівна

Законотворчий процес в Україні: проблеми вдосконалення

 

Анотація: `У дисертації досліджено проблемні питання законотворчого процесу та шляхи його вдосконалення. Автор зосереджує увагу на проблемах, що забезпечують цілісність та послідовність здійснення законотворчого процесу, зокрема: додержання принципів законотворчості, визначених юридичною наукою, наукового забезпечення законотворчого процесу, нормативно-правового регулювання законотворчості, створення ефективних механізмів участі у законотворчій діяльності її суб'єктів, вироблення єдиного підходу до структури законотворчого процесу (його етапів та стадій), здійснення діяльності, пов'язаної з прогнозуванням і плануванням законотворчості, вдосконалення обліку законодавчих ініціатив, процесу підготовки та розгляду законопроектів, вивчення ефективності законотворчості, вдосконалення стану чинного законодавства, вироблення єдиних техніко-юридичних та мовно-термінологічних вимог до підготовки проектів законів, підвищення рівня правової культури та професійної підготовки учасників законотворчого процесу, використання порівняльних досліджень та зарубіжного досвіду в законотворчому процесі. В дисертації сформульовано концептуальні положення, обґрунтовані пропозиції і висновки щодо питань, що досліджувалися.`

Дата захисту: 27.09.2006

Місце захисту: Інститут законодавства Верховної Ради України

Науковий керівник: Копиленко Олександр Любимович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (28,62 KB)