Ціна: UAH 100


Капустинський Віктор Анатолійович

Вплив діяльності Європейського суду з прав людини на формування національних правозахисних систем і дотримання державами стандартів захисту прав людини

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню правозахисної діяльності Європейського суду з прав людини, його прецедентної практики, консультативних висновків, а також механізмів імплементації європейських стандартів захисту прав людини у національну систему права. Ці дослідження дали змогу дисертанту зробити певні висновки і внести відповідні пропозиції. Дисертант, зокрема, на підставі проведеного ґрунтовного аналізу дійшов висновку про необхідність оптимізації національної системи судового і позасудового захисту прав людини з метою зменшення кількості заяв громадян проти України в Європейському суді. Зазначене може бути досягнуто, на думку автора дисертаційного дослідження, шляхом створення належного жорсткого механізму контролю за неухильним дотриманням судами України її Конституції, кодексів та законів України, стандартів Ради Європи, максимального використання прецедентної практики Суду, а також підвищення більш ефективної діяльності національних правозахисних інституцій, покликаних забезпечити своїм громадянам належний захист їх прав та свобод, гарантованих Конституцією України

Дата захисту: 14.07.2006

Місце захисту: Інститут законодавства Верховної Ради України

Науковий керівник: Висоцький Олександр Федорович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (25,69 KB)