Ціна: UAH 100


Шеремет Олег Семенович

Правове регулювання організації і діяльності повних товариств

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: правовідносини щодо організації і діяльності повних товариств. Мета дослідження: розробка наукових положень та пропозицій по вдосконаленню правового регулювання організації і діяльності повних товариств в Україні у напрямку пожвавлення практичного використання цієї організаційно-правової форми та підвищення ефективності господарювання. Методи дослідження: діалектичний, порівняльно-правовий, історичний, системний, метод аналізу й синтезу, формально-логічний, логіко-юридичний. Теоретичне значення: поглиблення теоретичної розробки питань правового регулювання організації і діяльності повного товариства. Практичне значення полягає в тому, що пропозиції з удосконалення правового регулювання організації та діяльності повних товариств в Україні мають слугувати підставою для внесення змін у чинне законодавство. Окремі положення були використані Представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Чернігівській області, а також у навчальному процесіпри викладанні навчальних дисциплін `Господарське право` та `Господарське законодавство` у Чернігівському державному інституті економіки і управління МОН України. Наукова новизна: визначена юридична природа повного товариства, обґрунтовано напрямки розвитку законодавства про повні товариства. Визначено правову природу засновницького договору, удосконалено законодавче визначення поняття повного товариства як виду господарського товариства. Виділено види повного товариства. Аргументовано необхідність закріплення загального принципу диспозитивного регулювання внутрішніх відносин в повних товариствах. Удосконалено правове регулювання змісту засновницького договору повного товариства. Визначено шляхи удосконалення порядку управління повним товариством. Доопрацьовано питання правового режиму майна, прав, обов'язків і відповідальності учасників повного товариства. Обґрунтовано пропозиції до законодавства. Сфера використання: суб'єкти законодавчої ініціативи для вдосконалення законодавства, суб'єкти господарювання упроцесі здійснення господарської діяльності, вищі учбові заклади для використання в навчальному процесі.`

Дата захисту: 20.06.2006

Місце захисту: Гуманітпрний університет `Запорізький інститут державного та муніципального управління

Науковий керівник: Грудницька Світлана Миколаївна, к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (28,56 KB)