Ціна: UAH 100


Кафарський Віталій Володимирович

Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання

 

Анотація: У дисертації на основі аналізу наукової літератури, національного законодавства України та інших країн досліджуються основні проблеми правового регулювання інвестиційних договорів в Україні та дається нове визначення поняття інвестиційного договору, визначається правовий статус сторін інвестиційного договору, аналізується процедура його укладення та провадиться аналіз істотних, звичайних і випадкових умов договору. У роботі уточнено правову природу інвестиційного договору, розроблено критерії та виділено види інвестиційного договору. Докладно проаналізовано особливості правового регулювання таких різновидів інвестиційних договорів, як інвестиційний договір у житловому будівництві, угоди про розподіл продукції, договір концесії, договір фінансового лізингу. Обґрунтовано ряд пропозицій щодо внесення змін та доповнень до законодавства, що регулює договірні відносини в сфері інвестиційної діяльності.

Дата захисту: 05.07.2006

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Луць Володимир Васильович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (27,87 KB)