Ціна: UAH 100


Ней Наталія Сергіївна

Місце теорії управління в правознавстві

 

Анотація: `Дисертація присвячена характеристиці теорії управління як окремого напрямку в межах предмета загальної теорії держави і права, що має власний об'єкт та предмет дослідження, а також обумовлений ними метод. У роботі досліджено існуючі доктри-нальні підходи до теорії управління та її місця в науці, визначено коло явищ правової дійсності, що складають об'єкт теорії управління, виділено сторони та аспекти об'єкта теорії управління, їх істотні закономірні зв'язки і відносини, які становлять її предмет, визначено систему методів, які складають методологію теорії управління, та особливості їх застосування при пізнанні управ-лінських властивостей права, визначено систему основних понять і категорій теорії управління, визначено місце теорії управління в системі юридичних наук, а також напрямки і особливості її співвідношення з іншими юридичними науками, Дисертація містить комплексний аналіз матеріалів юридичної практики, узагальненої в науково-практичних, методичних та інформаційних виданнях, що висвітлюють практику реалізації регулятивних норм.`

Дата захисту: 29.06.2006

Місце захисту: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: Пацурківський Петро Станіславович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (26,32 KB)