Ціна: UAH 100


Волвенко Павло Вікторович

Діяльність Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції: теоретичний аспект

 

Анотація: Проаналізовано мовно-комунікативні фактори, які викликають необхідність тлумачення норм Конституції та законодавства і обґрунтовують онтологію повноважень КСУ щодо тлумачення Конституції. Уточнено мету тлумачення правової норми з урахуванням структури правовідносин та поняття норми права. Узагальнено мовно-логічні функції актів тлумачення КСУ в контексті поняття належної правової комунікації. Узагальнено стратегії інтерпретації норм Конституції. Проаналізовано теорії і методи тлумачення та їх співвідношення з правовими доктринами природного та позитивного права. Висвітлено роль інтерпретації правових норм в юридичній процедурі з погляду відповідності поняттю належного дискурсу. Узагальнено мовно-логічні деструктивні та конструктивні компоненти, які характеризують стиль сучасної правоінтерпретаційної практики на підставі порівняння вітчизняних та європейських традицій.

Дата захисту: 23.06.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шилінгов В.С., к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (29,86 KB)