Ціна: UAH 100


Присяжнюк Тамара Іванівна

Інститут потерпілого у кримінальному праві України

 

Анотація: `Розглядаються проблеми формування у кримінальному праві України інституту потерпілого. Досліджуються нормативні, теоретичні та практичні передумови введення та розвитку цього інституту у вітчизняному кримінальному праві. У роботі визначається кримінально-правовий зміст поняття потерпілий, який співвідноситься із відповідними поняттями кримінально-процесуального права та кримінології. Досліджуються ознаки потерпілого як основного структурного елемента цінностей як об'єкта злочину. Аналізуються суть інституту, право на відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної злочином, врахування судом думки потерпілого про межі та обсяги кримінальної відповідальності суб'єкта злочину або звільнення від неї, вплив поведінки потерпілого на розвиток ситуації вчинення злочину. Формулюються пропозиції щодо вдосконалення КК України.`

Дата захисту: 21.06.2006

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ

Науковий керівник: Костенко О.М., д.ю.н., проф., 12.00.08. .


Автореферат (25,85 KB)