Ціна: UAH 100


Жаровська Ірина Мирославівна

Доступність права: теоретико-правові проблеми.

 

Анотація: `В дисертації розкриваються теоретико-правові проблеми доступності права, шляхи її вдосконалення. У роботі досліджуються правові механізми забезпечення доступності права. Дається авторське визначення доступності права, вказується на його історико-правове підґрунтя. Підкреслюється, що доступність права гарантується через цілу низку чинників, зокрема: конституційне право на знання прав та обов'язків, правовий принцип `незнання закону не звільняє від відповідальності`, принцип відкритості і прозорості парламентських процедур, гласність у діяльності органів державної влади, юридичну техніка, як засіб покращення доступності тексту нормативно-правових актів, удосконалення процедури оприлюднення нормативно-правових актів, доступ до правосуддя. На основі аналізу права особи на знання своїх прав та обов'язків та правового принципу `незнання закону не звільняє від відповідальності`, вказується, що це основоположні правові гарантії побудови ефективної моделі доступності права. Через порівняльно-правовий аналіз реалізації принципу відкритості та прозорості парламентських процедур в Україні та інших демократичних державах, обґрунтовується необхідність більш ефективного його впровадження у роботу парламенту. Вказується на необхідності оптимізації принципу гласності у роботі органів державної влади, а також на важливості оптимізації вимог до юридичної техніки у контексті підвищення ефективності тексту нормативно-правових актів, шляхів їх оприлюднення. Аналізуються чинники, що сприятимуть вироблення оптимальної моделі юридичної техніки нормативно-правових актів, удосконалення процедури їх оприлюднення а також забезпеченню доступу до правосуддя як умов доступності права. `

Дата захисту: 22.06.2006

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Заєць Анатолій Павлович, д.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (24,66 KB)