Ціна: UAH 100


Мельник Олег Володимирович,

Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні вимагань.

 

Анотація: `Робота присвячена прокурорському нагляду за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство у справах про вимагання. Досліджуються предмет та об'єкти, завдання й повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів органами, які провадять ОРД, дізнання та досудове слідство, розроблено тактику й методику прокурорсько-наглядової діяльності у справах про вимагання, запропоновані шляхи оптимізації та критерії оцінки роботи прокурора на досудовому слідстві.`

Дата захисту: 08.06.2006

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Марочкін Іван Єгорович, к.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (32,42 KB)