Ціна: UAH 100


Черняк Юлія Валеріївна

Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України.

 

Анотація: Робота присвячена комплексному порівняльному дослідженню інституту міжн.підсудності цивільних справ. Розглянуто історію становлення внутрішнього законодавства про міжн.підсудність в країнах ЄС та в Укр., завдання і напрямки міжн.-правової уніфікації норм інституту міжн.підсудності. Досліджено Брюссельську Конвенцію 1968 р. та Брюссельську Постанову № 44/2001 як джерела правового регулювання міжн.підсудності в країнах ЄС. Проаналізовано положення Луганської Конвенції 1988 р. і конвенцій, розроблених під егідою Гаазької Конференції з міжн.приватного права, які змінили чи доповнюють положення Брюссельської Конвенції 1968 р. Сформульовано висновки про основні підходи укр.законодавства щодо визначення міжн.підсудності цивільних справ, розроблено практичні рекомендації із вдосконалення вітчизняного законодавства та практики його застосування.

Дата захисту: 26.06.2006

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Довгерт Анатолій Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (24,49 KB)