Ціна: UAH 100


Середа Віктор Олександрович

проблеми підвищення ефективності діяльності прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді.

 

Анотація: 1.Дисертацію присвячено комплексу теоретичних та практичних питань, пов'язаних з підвищенням ефективності діяльності прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді. На підставі аналізу наукової літератури, нормативно-правових актів, судової і прокурорської практики рохзкрито сутність підтримання державного обвинувачення в суді як ключової конституційної функції прокуратури, вироблено систему критеріїв оцінки ефективності вказаної прокурорської діяльності. Сформульовано провідні напрямки підвищення ефективності підтримання прокурором державного обвинувачення на основі міжнародно-правових рекомендацій. Запропаоновано структуру Концепції підвищення ефективності підтримання прокуратурою державного обвинувачення в судах в умовах реформування прокурорської системи. У дисертації викладено пропозиції з удосконалення нормативного регулювання діяльності прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді.

Дата захисту: 09.06.2006

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Каркач Павло Михайлович, к.ю.н., проф., 12.00.10


Автореферат (20,21 KB)