Ціна: UAH 100


Саприкіна Ірина Валентинівна

Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України (за матеріалами судової практики)

 

Анотація: `Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем захисту честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України за матеріалами судової практики. Насамперед проаналізовано поняття захисту особистих немайнових прав у доктрині цивільного права, досліджується право на повагу до гідності і честі, недоторканість ділової репутації як особистих немайнових прав фізичної особи, з'ясовано приватноправову природу прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, зокрема, права на повагу до її гідності, честі, недоторканість ділової репутації. Аналізуються джерела регулювання суспільних відносин у сфері захисту честі, гідності, ділової репутації фізичних осіб, визначаються недоліки нормативно-правового регулювання захисту названих прав, досліджуються підстави виникнення і суб'єктний склад правовідносин щодо захисту честі, гідності, ділової репутації та способи захисту названих прав за законодавством України з урахуванням норм нового ЦК України і на прикладі власної судової практики дисертанта.`

Дата захисту: 21.06.2006

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (30,35 KB)