Ціна: UAH 100


Смелік Владислав Борисович

Міжнародно-правові засади інституційної системи Інтерполу

 

Анотація: У дисертації досліджено міжнародно-правові проблеми інституціоналізації міжнародного співробітництва у протидії транснаціональній організованій злочинності в рамках Міжнародної організації кримінальної поліції. Здійснено аналіз доктрини міжнародного права щодо права міжнародних організацій і правової системи Інтерполу, запропоновано класифікацію правових норм, що регулюють діяльність Інтерполу. Проаналізовано сучасний стан інституційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції та визначено основні тенденції її розвитку окрема увага приділена організаційно-правовим засадам діяльності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, визначено проблемні питання в його діяльності та окреслено шляхи їх вирішення. Внесено рекомендації щодо вдосконалення протидії транснаціональній організованій злочинності, зокрема, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Дата захисту: 29.05.2006

Місце захисту: Науково-дослідний інститут фінансового права в структурі Національної академії ДПС України

Науковий керівник: Тимченко Леонід Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (32,39 KB)