Ціна: UAH 100


Семенов Віктор Васильович

Cпеціальні знання в розслідуванні злочинів (зміст, організація використання)

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - діяльність з використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів. Мета дисертації - визначення сучасних особливостей формування окремих теоретичних положень використання спеціальних знань. Методи дослідження - формальної логіки, системний підхід, історико-правовий, соціологічні, статистичні. Наукова новизна - вперше встановлені тенденції формування і розвитку інституту спеціальних знань у законодавстві України, криміналістичній науці та експертній практиці, у взаємозв'язку розглянуті завдання, правові основи, принципи взаємодії суб'єктів використання спеціальних знань, удосконалено форми використання спеціальних знань. Практичне значення - сформульовані й аргументовані у дисертації висновки і пропозиції використані у законотворчій роботі (удосконалення законодавства України), у науково-дослідній роботі, у практичній діяльності слідчих, суддів, органів дізнання та експертних підрозділів, у навчальному процесі під час вивчення курсу `Криміналістика`, `Судова експертиза`. Предметі ступінь впровадження - теоретичні положення, висновки і пропозиції дисертації впроваджені в діяльність Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру та в діяльність суддів Верховного Суду України, а також у навчальний процес Київського національного університету внутрішніх справ. Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - законотворчий і навчальний процес, практична діяльність правоохоронних органів України.`

Дата захисту: 16.06.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Кузьмічов Володимир Сергійович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (25,40 KB)