Ціна: UAH 100


Шведова Олена Вікторівна

Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій

 

Анотація: Об'єкт дослідження - процес виготовлення та підробки документів за допомогою технічних засобів комп'ютерної техніки і різновидів її друкувальних елементів. Предмет дослідження - комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій. Мета дослідження - розробка теоретичних, методологічних і практичних засад комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій. Методи дослідження - комплекс філософських, загальнонаукових та спеціальних предметно-галузевих методів і принципів. Наукова новизна - вперше на монографічному рівні розглянуто теоретичні і практичні засади нового напряму криміналістичних досліджень - комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій. Ступінь впровадження - висновки та положення дисертації використовуються в навчальному процесі та в практичній діяльності експертних підрозділів.

Дата захисту: 12.05.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Прохоров-Лукін Григорій Вікторович, к.ю.н., 12.00.09. .