Ціна: UAH 100


Титова Олена Віталіївна

Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: відносини, що виникають у зв'язку з ліквідацією підприємства. Мета дослідження: розробка нових наукових положень і пропозицій щодо захисту майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах, вироблення пропозицій з удосконалення законодавства. Методи дослідження: діалектичний, логіко-юридичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, компаративний, статистичний. Теоретичне значення: значно підвищує рівень теоретичної розробки в науці господарського права проблеми щодо удосконалення захисту майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах. Практичне значення полягає в тому, що викладені в роботі висновки та пропозиції можуть бути використані в законотворчому процесі, були використані у процесі підготовки змін та доповнень до статуту ТОВ `Промислово-комерційна фірма `Альва`, а також у навчальному процесі в ДонНУ МОН України при викладанні дисципліни `Господарське право зарубіжних країн`. Наукова новизна: вперше у вітчизняній юридичній науці на основікомплексного дослідження господарсько-правового забезпечення захисту майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах, обґрунтовано нові наукові положення щодо захисту таких інтересів та розроблені пропозиції щодо вдосконалення законодавства у даній сфері. Проведено класифікацію видів інтересів учасників процесу ліквідації та надано поняття їх захисту. Досліджено зміст поняття майна в господарській діяльності та обґрунтовано пропозиції щодо розширення його законодавчого поняття. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення способів захисту майнових інтересів суб'єктів господарювання на момент виникнення процесу ліквідації. Запропоновано заходи щодо вдосконалення порядку ліквідації підприємств з метою захисту майнових інтересів учасників процесу ліквідації, додаткові гарантії захисту майнових інтересів меншості акціонерів у процесі ліквідації, заходи щодо додаткового захисту майнових інтересів кредиторів підприємств, що ліквідуються, а також загальні критерії та правила застосування спрощеної процедури ліквідації підприємств. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання для застосування у процесі ліквідації, господарські суди, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 27.04.2006

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Знаменський Георгій Львович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (28,38 KB)