Ціна: UAH 100


Петренко Володимир Сергійович

Установчі документи суб'єктів господарювання

 

Анотація: Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають у зв'язку з розробкою, затвердженням та реєстрацією установчих документів суб'єктів господарювання. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних питань щодо установчих документів суб'єктів господарювання та підготовка пропозицій з удосконалення законодавства України про установчі документи у сфері господарювання. Методи дослідження: діалектичний, історичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний, системного аналізу. Теоретичне значення: значно підвищено рівень теоретичної розробки в науці господарського права питання щодо удосконалення законодавства України про установчі документи у сфері господарювання. Практичне значення: отримані результати можуть бути основою при визначенні шляхів удосконалення законодавства України щодо установчих документів суб'єктів господарювання, використані у практичній діяльності при правовому забезпеченні розробки, затвердження та реєстрації установчих документів ТОВ `Златоград`, дочірнього підприємства `КЕЙ-ВІ-БІ Інвестментс Лтд` Корпорації 6129471 Канада Інк., а також при читанні лекцій та проведенні практичних занять з навчальної дисципліни `Підприємницьке право`. Наукова новизна: обґрунтовано, що установчі документи суб'єктів господарювання - це документи встановленої законом форми, згідно з якими суб'єкт господарювання виникає і діє як суб'єкт права, які визначають правовий статус створюваного суб'єкта господарювання - господарської організації.. Виявлено поняття засновницького договору як установчого документу суб'єкта господарювання, його видів, порядку укладання, зміни і розірвання, структури та змісту, а також відокремлення від суміжних договорів. Визначено поняття, правова природа та зміст статуту суб'єкта господарювання. Досліджено законодавчі вимоги до складу і змісту установчих документів суб'єктів господарювання залежно від обраної засновниками організаційно-правової форми створюваної господарської організації. та обґрунтовано пропозиції з удосконалення правового регулювання відносин, що виникаютьу зв'язку із складанням, затвердженням та реєстрацією установчих документів суб'єктів господарювання в Україні. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання при розробці та затвердженні установчих документів, господарські суди, вищі навчальні заклади.

Дата захисту: 27.04.2006

Місце захисту: Одеська державна юридична академія

Науковий керівник: Саніахметова Ніна Олексіївна, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (23,42 KB)