Ціна: UAH 100


Смелік Володимир Борисович

Кореляційні зв'язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва (проблеми методики розслідування)

 

Анотація: Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження кореляцій-них зв'язків між окремими видами злочинів у сфері підприємництва. У роботі міститься низка теоретичних положень і практичних рекомендацій, які сформульовані з урахуванням особливостей чинного законодавства України, системних ознак технологій злочинної діяльності, практики їх розслідування і мають елементи наукової новизни.

Дата захисту: 21.04.2006

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Волобуєв Анатолій Федотович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (30,48 KB)