Ціна: UAH 100
UAH 50
Ви економите: 50.00%


Синяк Іван Леонідович

Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734 - 1775)

 

Анотація: Об'єктом дослідження є джерела з історії Нової Січі. Мета дослідження полягає в тому, щоб дослідити комплекс джерелознавчих проблем, пов'язаних з діловодством Запоріжжя доби Нової Січі. Методи дослідження становлять загальнонаукові методи: аналізу та синтезу, сходження від абстрактного до конкретного й навпаки, історико-генетичний та історико-порівняльний методи. Крім того застосовано метод формулярно-клаузульного аналізу, а також теоретичні напрацювання на полі джерелознавства М. Ковальського, Л. Пушкарьова, В. Горобця, С. Каштанова. У дисертації вперше досліджуються джерела з історії діловодства Запоріжжя доби Нової Січі (1734 - 1775). Докладно з'ясовано функції Військової, Похідної Військової, паланкових канцелярій, їхній штат та компетенцію різних посадовців. Визначено особливості переходу Запоріжжя на російську форму діловодства, реакцію Січі на відповідні вимоги. Встановлено коло документів, які продукували канцелярські установи Запоріжжя, проведено генеральну класифікацію документів, зроблено формулярний аналіз документальних джерел, з'ясовано особливості формулярів різних видів документації Запоріжжя. Простежено діловодні зносини Запоріжжя з Гетьманщиною, київським генерал-губернатором та київською губернською канцелярією, Петербургом, Новосербією, Слов'яносербією, російськими військовими командами, Кримським ханатом, польськими урядниками Правобережної України.

Дата захисту: 25.05.2006

Місце захисту: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського

Науковий керівник: Брехуненко Віктор Анатолійович, д.і.н., с.н.с., 07.00.06. .


Автореферат (28,23 KB)