Ціна: UAH 100


Кодинець Анатолій Олександрович

Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних та практичних проблем правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України, визначення ефективності цивільно-правового регулювання відносин, пов'язаних з їх використанням, та розробку обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Досліджено історичний розвиток та визначена система засобів індивідуалізації, проаналізовано співвідношення засобів індивідуалізації з суміжними правовими категоріями, з'ясована правова природа та ознаки суб'єктивних прав на засоби індивідуалізації, особливості їх реалізації та захисту.

Дата захисту: 16.05.2006

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Кохановська Олена Велеонінівна, к.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (22,32 KB)