Ціна: UAH 100


Москаленко Олександр Михайлович

Джерела права Європейського Союзу (міжнародно-правовий аналіз).

 

Анотація: Дисертаційну роботу присвячено вивченню джерел права Європейського Союзу. У дослідженні сформульовано сукупність критеріїв, яка дозволяє однозначно визначити джерело права Європейського Союзу. Окреслена система джерел права Європейського Союзу та виявлені механізми взаємодії усередині цієї системи. Проведено комплексний аналіз окремих видів джерел права Європейського Союзу. Конкретизовано специфічні риси, які притаманні джерелам права Європейського Союзу та відрізняють їх від джерел міжнародного публічного права. Досліджено установчі договори, нормативно-правові акти органів Європейського Союзу, міжнародні договори з третіми країнами, Угоду про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами, рішення Суду Європейських Співтовариств. Всебічно проаналізовано Договір про запровадження Конституції для Європи. На основі цього договору були визначені тенденції розвитку системи джерел права Європейського Союзу.

Дата захисту: 05.05.2006

Місце захисту: Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Тимченко Леонід Дмитрович, д.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (42,95 KB)