Ціна: UAH 100


Герц Алла Анатоліївна

Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню інституту іпотеки підприємства як єдиного майнового комплексу. В роботі систематизовано характерні особливості інституту іпотеки підприємства як єдиного майнового комплексу. Запропоновано авторське визначення іпотеки та іпотеки майнового комплексу. Розглянуто проблеми задоволення майнових вимог іпотекодержателя з вартості майнового комплексу. Внесено пропозиції змін до чинного законодавства України стосовно інституту іпотеки майнового комплексу, розроблено рекомендації щодо його практичного застосування.

Дата захисту: 14.04.2006

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Коссак В.М., д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (23,90 KB)