Ціна: UAH 100


Степанов Олександр Олександрович

Господарсько-правові засоби попередження банкрутства

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що складаються у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Метою дослідження є обґрунтування науково-практичних висновків та практичних рекомендацій щодо застосування господарсько-правових засобів попередження банкрутства. Методи дослідження: діалектичний, системного аналізу, історичний, формально-логічний, системно-структурний та порівняльно-правовий. Теоретичне значення: поглиблено та удосконалено в науці господарського права теоретичні розробки щодо застосування господарсько-правових засобів попередження банкрутства в межах провадження у справах про банкрутство в Україні. Практичне значення полягає в тому, що їх впровадження сприятиме виявленню напрямків подальшого удосконалення правового регулювання відносин щодо відновлення платоспроможності боржників та недопущення визнання їх банкрутами. Практичні результати та положення використовуються судовою колегією господарського суду Дніпропетровської області з розгляду справ про банкрутство, філією Агентства з питань банкрутства у Дніпропетровській області, Дніпропетровським обласним управлінням з питань банкрутства Міністерства економіки України, юридичною компанією `Правозахист`, а також при читанні лекцій із спецкурсу `Правове регулювання банкрутства`. Наукова новизна: є комплексним дослідженням системи господарсько-правових засобів попередження банкрутства в рамках провадження у справі про банкрутство. Визначено та систематизовано господарсько-правові засоби попередження банкрутства. Обґрунтовано надання боржникові додаткових прав щодо порушення справи про банкрутство. Розроблені пропозиції щодо удосконалення правового статусу кредиторів з непростроченими вимогами до боржника. Обґрунтовано доцільність удосконалення господарсько-правового порядку відмови від поточних угод боржника. Наведено пропозиції щодо формулювання складів господарських правопорушень у сфері неспроможності (банкрутства). Розроблено проект Закону України `Про внесення змін і доповнень до Закону України `Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом` та в Господарський кодекс України`. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, органи державного управління, судові органи, суб'єкти господарювання для використання у процесі застосування законодавства про банкрутство, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 30.03.2006

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Малига В.А., к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (27,12 KB)