Ціна: UAH 100


Квасніцька Ольга Олексіївна

Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають у зв'язку з державною реєстрацією суб'єктів підприємницької діяльності. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних питань правового регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та підготовка пропозицій з удосконалення законодавства України. Методи дослідження: діалектичний, системного аналізу, порівняльно-правовий, формально-юридичний, історичний. Теоретичне й практичне значення: отримані результати підвищили рівень теоретичної розробки в науці господарського права проблеми щодо удосконалення правового регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Результати дослідження використовуються у практичній діяльності відділу Державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради, у практичний діяльності юридичної компанії `Адвокат`, а також при викладанні дисциплін `Господарське право` та `Підприємницьке право`. Наукова новизна: є комплексним дослідженням, на основі якого розроблено,обґрунтовано та сформульовано низку нових концептуальних як у теоретичному, так і практичному значенні положень, спрямованих на вдосконалення правового регулювання реєстраційних процедур. Виявлена необхідність закріплення на законодавчому рівні принципів державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, галузеву належність інституту державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності до господарського права, з уточненням предмету його правового регулювання. Обґрунтовано доцільність визначення в законодавстві поняття заявника і кола осіб, які можуть бути заявниками, та закріплення юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності як заявників, так і державних реєстраторів. Запропоновано внесення доповнень та змін до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців`. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти підприємництва, господарські суди при розгляді справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про державну реєстрацію у сфері підприємництва, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 30.03.2006

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Саніахметова Н.О., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (24,00 KB)