Ціна: UAH 100


Рєзнікова Вікторія Вікторівна

Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового регулювання спільної господарської діяльності в Україні. Визначено поняття спільної господарської діяльності, з точки зору її економіко-правової сутності, виділено її основні ознаки, як специфічного економіко-правового явища. Розкрито поняття, зміст та особливості спільної господарської діяльності. Системно досліджені правові форми здійснення спільної господарської діяльності. Особливу увагу приділено правовій основі, поняттю, ознакам та видам договорів про спільну господарську діяльність, правовому регулюванню їх укладання і припинення, проблемним аспектам виконання. Визначені особливості правового регулювання договорів про спільну господарську діяльність за участю іноземного інвестора, охарактеризовані правові основи, функції та проблемні аспекти їх державної реєстрації. Досліджені особливості та перспективи правового регулювання іноземних інвестицій як внесків до спільної господарської діяльності, правові форми здійснення спільної господарської діяльності за участю іноземного інвестора.

Дата захисту: 06.04.2006

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: ЩЕРБИНА Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (23,88 KB)