Ціна: UAH 100


Дорофеєва Лілія Максимівна

Дізнання в митних органах

 

Анотація: `Дисертація присвячена теоретичним та практичним питанням провадження дізнання митними органами України. З'ясовано місце митних органів у системі суб'єктів кримінального судочинства, розкрито сутність дізнання, здійснюваного митними органами, проаналізовано процесуальне становище посадових осіб митниці в процесі дізнання. Розкрито особливості порушення кримінальних справ про контрабанду та застосування заходів примусу посадовими особами Митної служби. Запропоновано основні напрямки оптимізації процесуальної діяльності митниць та вдосконалення організаційної побудови підрозділів митних органів, що забезпечують провадження дізнання. Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального та митного законодавства`

Дата захисту: 11.04.2006

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: РГрошевий Юрій Михайлович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (25,18 KB)