Ціна: UAH 100


Мотиль Володимир Ігорович

Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві.

 

Анотація: Робота присвячена аналізу питання правомірності гуманітарної інтервенції у сучасному міжн.праві. В роботі формулюється поняття гуманіт.інтервенції, виявляються її юридичні ознаки, визначається структура, а також проводиться розмежування від суміжних інститутів: гуманіт. інтерцесії, гуманіт.операцій з порятунку власних громадян за кордоном, операцій з надання гуманіт. допомоги та операцій з підтримання миру. Вводиться авторське поняття мінімального гуманіт.стандарту. Розглядається практика здійснення односторонніх гуманіт.інтервенцій, а також аналізується питання їх правомірності. Особлива увага приділяється інтервенції НАТО в Косово 1999 р. В роботі уточнюється поняття та визначається нормативний зміст терміну міжн.мир. Аналізується практика здійснення під егідою ООН примусових заходів збройного характеру у відповідь на масові грубі порушення прав людини. Також аналізуються статути регіональних міжн.орг. на предмет відповідності ознакам системи колективної безпеки та їх потенційної здатності виступатисуб'єктами гуманіт.інтервенції.

Дата захисту: 10.04.2006

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Репецький Василь Миколайович, к.ю.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (24,51 KB)