Ціна: UAH 100


Довгань Віктор Миколайович

Правовий статус Європейського Парламенту в системі органів Європейського Союзу.

 

Анотація: Дисертаційну роботу присвячено дослідженню правового статусу Європейського Парламенту в системі органів Європейського Союзу. У роботі здійснено комплексний аналіз інституційного механізму Європейських Співтовариств та Європейського Союзу, ролі і місця Європейського Парламенту в системі органів Європейського Союзу, його компетенції в процесі прийняття рішень ЄС та правових основ міжпарламентського співробітництва між Україною та Євросоюзом. Автор визначив наступні функції Європарламенту - правотворча, бюджетна та контрольна, як основні напрями і види діяльності, що відображають сутність, зміст та призначення Європарламенту відповідно до його місця та ролі в системі органів та інститутів Євросоюзу.

Дата захисту: 10.04.2006

Місце захисту: Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник: Репецький Василь Миколайович, к.ю.н., проф., 12.00.11. .


Автореферат (22,51 KB)