Ціна: UAH 100


Волобуєва Олена Олексіївна

Взаємодія слідчого з фахівцями під час збору інформації про особу, що скоїла злочин

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - суспільні відносини, які формуються в процесі взаємодії слідчого з фахівцями під час збору інформації про особу, що скоїла злочин. Мета дисертації - розробка сучасної наукової концепції взаємодії слідчого з фахівцями під час збору інформації про особу, що скоїла злочин. Методи дослідження - системно-функціональний, структурно-функціональний, логічний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий, статистичний, метод узагальнення. Наукова новизна - вперше проведено системний аналіз взаємодії слідчого з фахівцями в контексті збору інформації про особу, що скоїла злочин, уточнено теоретичне поняття взаємодії слідчого з фахівцями щодо збору інформації про особу, що скоїла злочин, запропоновано авторську класифікацію форм взаємодії слідчого з фахівцями, наведено авторські редакції норм Кримінально-процесуального кодексу України і Закону України `Про судову експертизу`, спрямовані на вдосконалення процесуального статусу спеціаліста та експерта. Практичне значення - результати дослідження можуть бути використані: для подальшої розробки теоретичних питань взаємодії слідчого з фахівцями в процесі розслідування злочинів, у навчальному процесі у межах курсів `Криміналістика`, `Кримінальний процес`, для внесення змін і доповнень до чинного законодавства, під час розслідування злочинів щодо взаємодії слідчого з фахівцями під час збору інформації про особу, що скоїла злочин. Предмет і ступінь впровадження - результати дослідження використовуються у практичній діяльності СУ УМВС України в Донецькій області та у навчальному процесі при викладанні курсу `Криміналістика`. Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - законотворча і практична діяльність правоохоронних органів України та навчальний процес.`

Дата захисту: 24.03.2006

Місце захисту: Донецький юридичний інститут при Донецькому національному університеті

Науковий керівник: Бахін Володимир Петрович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (23,99 KB)