Ціна: UAH 100


Попова Анастасія Володимирівна

Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні.

 

Анотація: `Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, що присвячена комплексному дослідженню правового становища професійних учасників РЦП в Україні. Визначені поняття та основні ознаки професійних учасників РЦП. Здійснена класифікація професійних учасників РЦП, визначені поняття, принципи та форми державного регулювання професійної діяльності на РЦП. Особливу увагу присвячено дослідженню питань створення професійних учасників РЦП, управління, ліцензування і припинення їх діяльності. Системно досліджені обов'язки професійних учасників РЦП на основі поділу на: обов'язки, передбачені Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на РЦП, обов'язки професійних учасників РЦП як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, обов'язки професійних учасників РЦП, що зумовлені характером здійснюваного виду професійної діяльності на РЦП. Класифіковано порушення вимог законодавства про професійну діяльність на РЦП на: порушення правил діяльності на РЦП, порушення ліцензійних умов, порушення вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, порушення вимог правил СРО і досліджено види відповідальності за їх вчинення. Значна увага приділена господарсько-договірним зобов'язанням за участю професійних учасників РЦП. Визначені поняття договору про обслуговування ІСІ, договору про обслуговування пенсійного фонду, договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів як господарських договорів.`

Дата захисту: 06.04.2006

Місце захисту: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .


Автореферат (23,73 KB)