Ціна: UAH 100


Мельничук Олена Ігорівна

Статус всесвітньої культурної і природної спадщини людства в міжнародному праві

 

Анотація: У дисертації досліджується правова природа концепції всесвітньої культурної та природної спадщини людства, її формування та тенденції розвитку у міжнародному праві. В роботі розкривається співвідношення концепції загальної спадщини людства та всесвітньої культурної та природної спадщини. Дається аналіз міжнародно-правовим відносинам між державами-учасницями Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 р. і Міжурядовим комітетом з охорони всесвітньої культурної та природної спадщини та Фондом охорони всесвітньої культурної і природної спадщини з приводу захисту, вивчення, популяризації об'єктів культури та природи, що внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Досліджуються також міжнародно-правові відносини, що виникають в зв'язку з укладенням Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини 2003 р., присвяченій охороні, збереженню, популяризації об'єктів, що становлять нематеріальну культурну спадщину (пісні, легенди, вірування, обряди, традиції, ремесла тощо).

Дата захисту: 31.03.2006

Місце захисту: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Науковий керівник: Акуленко Віктор Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.0112.00.01


Автореферат (22,38 KB)