Ціна: UAH 100


Бекірова Ельвіна Ескендерівна

Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, які виникають у зв'язку з ліцензуванням певних видів господарської діяльності. Метою дослідження є розробка наукових положень щодо правового регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності та підготовка пропозицій з удосконалення законодавства України у сфері ліцензування. Методи дослідження: діалектичний, системного аналізу правових дефініцій та категорій, порівняльно-правовий, формально-юридичний, історичний. Теоретичне значення: підвищено рівень теоретичної розробки в науці господарського права проблеми щодо удосконалення правового регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності. Практичне значення: результати дослідження можуть використовуватись при удосконаленні нормативної бази регулювання відносин щодо ліцензування певних видів господарської діяльності. Окремі положення використовуються у практичний діяльності науково-виробничого об'єднання `Медбіоінтех`, підприємства `АртТур`, а також при викладанні навчальних курсів `Господарське право` та `Цивільне право`. Наукова новизна: є комплексним дослідженням правового регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності, в якому розроблені нові наукові положення. Представлено ліцензування певних видів господарської діяльності як багатоаспектне поняття. Виявлено правову сутність процедури ліцензування певних видів господарської діяльності. Визначено поняття ліцензування, ліцензійних правовідносин, а також контролю в сфері ліцензування. Визначено критерії віднесення певних видів господарської діяльності до таких, що потребують отримання суб'єктом господарювання ліцензії. Виявлено етапи і стадії процедури ліцензування. Здійснено аналіз нагляду і контролю у сфері ліцензування, а також юридичної відповідальності за порушення законодавства про ліцензування, сформульовано пропозиції до законодавства. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи, суб'єкти господарювання, види діяльності яких підлягають ліцензуванню, господарські суди, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 28.02.2006

Місце захисту: Одеська державна юридична академія

Науковий керівник: Саніахметова Н.О., д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (24,95 KB)