Ціна: UAH 100


Занік Юрій Мирославович

Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - інтелектуальна культура юриста як феномен духовної культури людини. Мета дисертації - виявлення основних аспектів інтелектуальної культури юриста як органічної складової духовної культури та спроба її філософсько-правового аналізу. Методи дослідження - метод системного аналізу, структурно-функціональний, історичний, порівняльно-правовий, логіко-семантичний. Наукова новизна - набуло подальшого розвитку поняття `інтелектуальна культура юриста`, основні принципи та функції інтелектуальної культури юриста, вперше доведено, що правове мислення є одним із важливих чинників правотворчості, вперше обгрунтовано, що формування інтелектуальної культури юриста є складним багатогранним процесом, який включає в себе закони природи. Практичне значення - отримані результати можуть бути використані для подальшої науково-теоретичної розробки проблем правової культури та при підготовці підручників, посібників з юридичної деонтології, філософії права і теорії держави і права. Предмет і ступінь впровадження - результати дослідження використовуються у навчальному процесі Львівського державного університету внутрішніх справ. Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - законотворча робота та навчальний процес.`

Дата захисту: 24.02.2006

Місце захисту: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України

Науковий керівник: Сливка Степан Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.12. .


Автореферат (19,48 KB)