Ціна: UAH 100


Калюк Олексій Миколайович

Війська НКВС (МВС) в Україні (1939-1953 рр.): історико-правовий аспект

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню проблеми розвитку та практичної діяльності структурних підрозділів військ Наркомату (Міністерства) внутрішніх справ СРСР в Україні як складової частини силового апарату держави. Аналізуються позитивні й негативні чинники, які визначали процес еволюції військових формувань спеціального призначення та їх вплив на хід подій, що висвітлюються. Рокриваються правові засади функціонування військ НКВС (МВС) в Україні у 1939-1953 рр., з'ясовуються принципи їх організаційно-структурних змін, нормативно-правового забезпечення діяльності, засобів і методів виконання покладених на них функцій.

Дата захисту: 09.02.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Чайковський Анатолій Степанович, д.і.н., проф., 12.00.01. .


Автореферат (27,15 KB)