Ціна: UAH 100


Стефанчук Микола Олексійович

Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню актуальних проблем здійснення суб'єктивних цивільних прав, встановлення їх меж та обмежень, аналізу зловживання правом як цивільно-правової категорії. В роботі досліджується правова природа суб'єктивних цивільних прав як правової категорії, проводиться відмежування від інших суміжних категорій, а також визначаються поняття, принципи та межі їх здійснення. Значну увага в дисертаційному дослідженні приділено питанням визначення сутності зловживання суб'єктивними цивільними правами, його ознакам та формам. Окремо розглядається історичний аспект розвитку даного правового інституту. Водночас в роботі підкреслюється особлива небезпечність шикани як однієї із форм зловживання правом, досліджуються питання захисту від негативного впливу зловживання правом. В роботі викладено низку пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства.

Дата захисту: 22.02.2006

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Кучеренко Ірина Миколаївна, д.ю.н., доц., 12.00.03. .


Автореферат (27,55 KB)