Ціна: UAH 100


Гончарук Ольга Володимирівна

Дихотомія права: право публічне та право приватне.

 

Анотація: Дисертацію присвячено проблемі існування явища дихотомії права в системі права. Спираючись на аналіз творів багатьох вітчизняних та зарубіжних юристів, автор обґрунтовує існування дихотомії права як об'єктивного явища, притаманного системі права в державі. У роботі досліджується розподіл права на публічне та приватне, виділяються критерії такого розподілу, визначаються сфери взаємодії та взаємопроникнення двох підсистем права. Розглядаються різні наукові погляди на дихотомію права, зокрема нігілістичні. Виділяються основні історичні чинники формування явища дихотомії, концептуальні підходи до розподілу права. Дихотомія права - явище об'єктивне, воно не залежить від наукових, філософських уподобань дослідників. У роботі сформульовано наукові висновки та окреслені можливі реформування системи права України на основі сприйняття концепції розподілу права на публічне та приватне.

Дата захисту: 30.01.2006

Місце захисту: Інститут міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Хонін Валентин Миколайович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .


Автореферат (28,17 KB)