Ціна: UAH 100


Гончаренко Владислава Олександрівна

Договір позички за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному законодавстві України.

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем рецепції положень про договір позички за римським приватним правом сучасним цивільним законодавством України. Проаналізовано формування та характерні риси договору позички (commodatum) за римським приватним правом та визначені особливості сприйняття положень римського права щодо договору позички західноєвропейськими системами приватного права. Охарактеризовано регулювання відносин з безоплатної передачі речей у користування за договором позички у сучасному цивільному законодавстві України та встановлено наявність рецепції у ньому положень римського приватного права щодо цього договору. Обґрунтовано висновок про те, що рецепція римського права щодо договору позички у цивільному законодавстві України відбувалася як безпосередньо, так і опосередковано через законодавства західноєвропейських країн (Французький та Німецький цивільні кодекси). Сформульовано пропозиції щодо удосконалення низки норм ЦК України, які регулюють договір позички.`

Дата захисту: 10.02.2006

Місце захисту: Одеська національна юридична академія

Науковий керівник: Харитонов Євген Олегович, д.ю.н., проф., 12.00.03. .


Автореферат (25,57 KB)