Ціна: UAH 100


Кагадій Микола Іванович

Юридична практика в правовій системі України

 

Анотація: Дисертацію присвячено проведенню комплексного дослідження юридичної практики як елемента правової системи України. У дисертаційному дослідженні формулюються та розкриваються поняття юридичної практики, її зміст, визначаються критерії класифікації та види юридичної практики. Розглядається зміст юридичної практики правоохоронних та судових органів. Ключові слова: правова система, юридична практика, слідча практика, правоохоронна практика, зміст юридичної практики, суд, прокуратура, СБУ, державна податкова адміністрація, органи юстиції.

Дата захисту: 10.02.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Олійник Анатолій Юхимович, к.ю.н., проф., 12.00.02. .


Автореферат (18,34 KB)