Ціна: UAH 100


Засунько Сергій Станіславович

Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення техногенної безпеки в Україні

 

Анотація: `Дисертацію присвячено аналізу проблем адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення техногенної безпеки в Україні: уточнено поняття техногенної безпеки, визначено її складові, розкрито сутність забезпечення техногенної безпеки, визначено механізм регулювання суспільних відносин спрямованих на забезпечення техногенної безпеки, досліджено систему суб'єктів забезпечення техногенної безпеки та їх взаємодія, охарактеризовано правові та організаційні форми такої діяльності, узагальнено основні види адміністративних правопорушень, які впливають на техногенно безпечний стан. Розроблено й подано рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання у сфері забезпечення техногенної безпеки.`

Дата захисту: 15.02.2006

Місце захисту: Київський національний університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Калюжний Ростислав Андрійович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .