Ціна: UAH 100


Цимбал Ганна Петрівна

Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів

 

Анотація: `Об'єкт дослідження - правовідносини податкової міліції з іншими правоохоронними і державними контролюючими органами при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування. Мета дисертації -розгляд теоретичних положень взаємодії податкової міліції з правоохоронними органами, контрольно-ревізійними службами та іншими державними контролюючими органами як умови забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів, розробка правових, організаційних і тактичних заходів взаємодії, формування рекомендацій, які підвищують ефективність виявлення і розслідування податкових злочинів. Методи дослідження - історико-правовий і логічний порівняльний і системно-структурний, статистичний, конкретно-соціологічні методи: аналіз, анкетування, опитування, узагальнення. Наукова новизна - запропоновано визначення поняття `взаємодія` органів ДПА з іншими правоохоронними органами, вперше виділено та систематизовано основні ознаки взаємодії органів ДПА з іншими правоохоронними органами, запропоновано обґрунтування доцільності розширення принципів взаємодії органів ДПА з іншими правоохоронними органами, обґрунтовано положення про необхідність унормування у відомчих нормативних актах ДПА та інших правоохоронних органів принципів і форм взаємодії слідчих підрозділів і органів дізнання при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування. Практичне значення - в дисертації сформульовано та обгрунтовано висновки і пропозиції, що сприятимуть підвищенню ефективності взаємодії податкової міліції з іншими правоохоронними органами, контрольно-ревізійними службами та іншими державними контролюючими органами під час виявлення та розслідування податкових злочинів. Предмет і ступінь впровадження - рекомендації, розроблені на основі проведеного дослідження, подані до проекту КПК України і діючого КПК, та реалізовані в законотворчій діяльності України. Мателіаои дослідження використовуються в навчальному процесі Національної академії державної податкової служби України та Київському національному університеті внутрішніх справ при викладанні курсу `Криміналістика` та спеціальних курсів. Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - кримінально-процесуальна діяльність правоохоронних органів України, законодавчий та навчальний процеси.`

Дата захисту: 27.01.2006

Місце захисту: Академія державної податкової служби України

Науковий керівник: Бахін Володимир Петрович, д.ю.н., проф., 12.00.09. .


Автореферат (25,69 KB)