Ціна: UAH 100


Труш Ігор Валентинович

Господарсько-правове забезпечення державної підтримки малого підприємництва в Україні

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що характеризують вплив держави на розвиток малого підприємництва в Україні. Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних питань господарсько-правового забезпечення державної підтримки малого підприємництва, обґрунтування нових наукових положень і пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. Методи дослідження: діалектичний, формально-логічний, порівняльно-правовий, абстрагування, системно-функціональний. Теоретичне значення полягає у поглибленні та удосконаленні теоретичних розробок щодо підвищення ефективності господарсько-правового забезпечення державної підтримки малого підприємництва в Україні, створення відповідних правових умов для існування і розвитку малого підприємництва. Практичне значення: викладені висновки та пропозиції можуть бути використані в законотворчому процесі, для удосконалення чинного законодавства у сфері малого підприємництва, використовувались у практичній діяльності Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, приватного підприємства `ДІО`, ТОВ `ГАБРА` при організації правового захисту власного бізнесу, а також в процесі підготовки пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення або відміни діючих нормативно-правових актів. Наукова новизна: розкрито сутність та значення державної підтримки малого підприємництва, висвітлені основні напрямки господарсько-правового забезпечення державної підтримки малого підприємництва, уточнено визначення малого підприємства, визначені основні етапи регламентації процесу підготовки і прийняття регуляторних актів, розглянута компетенція спеціально уповноваженого органа щодо здійснення державної регуляторної політики і виділена її головна особливість, надані пропозиції та рекомендації щодо удосконалення порядку державної реєстрації та ліцензування суб'єктів господарської діяльності, в т.ч. малого підприємництва, розкрито механізм забезпечення реалізації законодавства про державну підтримку малого підприємництва, розглянута перспектива розвитку законодавства про державну підтримкумалого підприємництва. Сферою використання є суб'єкти законодавчої ініціативи для вдосконалення законодавства про державну підтримки малого підприємництва, судові органи, суб'єкти господарювання, вищі навчальні заклади.`

Дата захисту: 27.12.2005

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Коростей В.І., к.ю.н., доц., 12.00.04. .


Автореферат (23,75 KB)