Ціна: UAH 100


Позняк Еліна Владиславівна

Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні

 

Анотація: У дисертації досліджуються правова природа та механізм правового забезпечення здійснення громадської екологічної експертизи: здійснено періодизацію розвитку еколого-правової думки щодо громадської екологічної експертизи, виявлено основні правові ознаки громадської екологічної експертизи, сформульовано її поняття і принципи, розглянуто особливості реалізації громадянами права на участь у проведення громадської екологічної експертизи, визначено етапи (стадії) організації та проведення зазначеного дослідження, його економічного забезпечення, розглянуто висновок громадської екологічної експертизи в якості юридично значимого документу, наведено характеристику заходів юридичної відповідальності за правопорушення у даній сфері. Обґрунтовано необхідність розробки законопроекту про внесення змін до законів України. Обґрунтовано пропозицію стосовно розробки та прийняття на рівні Кабінету Міністрів України Положення про громадську екологічну експертизу.

Дата захисту: 12.01.2006

Місце захисту: Київський національний університет ім.Т.Шевченка

Науковий керівник: Андрейцев Володимир Іванович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .


Автореферат (25,08 KB)