Ціна: UAH 100


Свистун Лариса Яківна

Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом

 

Анотація: `У роботі на підставі чинного законодавства України визначено систему нормативно-правових актів України, що регулюють договір перевезення вантажів автомобільним транспортом, визначено історичний розвиток договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом, здійснено теоретико-правове дослідження системи договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом, досліджено юридичну природу, зміст даних договорів, з'ясовано порядок укладання та реалізації договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом, зроблено аналіз цивільно-правової відповідальності за цими договорами. У роботі сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення законодавства про договори перевезення вантажів автомобільним транспортом.`

Дата захисту: 30.01.2006

Місце захисту: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького

Науковий керівник: Венецька Марина Віталіївна, к.ю.н., с.н.с., 12.00.05. .


Автореферат (19,91 KB)