Ціна: UAH 100


Денчук Радмила Олександрівна

Адміністративно-правова охорона комунальної власності

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правової охорони комунальної власності. В роботі надано характеристику організаційним та адміністративно-примусовим заходам, що застосовуються у цій сфері. Запропоновані авторські визначення поняття адміністративно-правової охорони комунальної власності, її особливостей та шляхів вирішення проблем управління нею. Розкриті питання адміністративної відповідальності за дрібне розкрадання комунального майна, спеціального його правового режиму та права цього виду власності на землю. Обгрунтовано та сформульовано пропозиції щодо порядку безоплатної передачі майна із однієї форми власності до іншої. Відносини комунальної власності класифіковані на певні групи, та в залежності від цього, запропоновані відповідні форми її адміністративно-правової охорони. Розглянуто можливості розширення інституту адміністративної відповідальності з метою посилення охорони комунального майна.

Дата захисту: 13.01.2006

Місце захисту: Національний транспортний університет

Науковий керівник: Голосніченко Іван Пантелійович, д.ю.н., проф., 12.00.07. .


Автореферат (22,58 KB)