Ціна: UAH 100


Полтавець Валерія Володимирівна

Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове значення

 

Анотація: У дисертації аналізуються загальні засади призначення покарання, передбачені в ст. 65 КК, визначається їх місце в системі норм щодо призначення покарання, значення для реалізації передбаченої ст. 50 КК мети покарання, її видів. Обґрунтувавши нерозривний зв'язок загальних засад призначення покарання і принципів призначення покарання, автор арґументує висновок про їх різну правову природу: принципи призначення покарання є правовими ідеями, що визначають суть і значення загальних засад призначення покарання, а загальні засади є такими, що ґрунтуються на цих ідеях, загальнообов'язковими, передбаченими в кримінальному законі правилами призначення судом покарання в кожному конкретному випадку. У роботі на підставі аналізу норм КК України 2001 року обґрунтовується необхідність виокремлення в ньому спеціальних засад призначення покарання, зумовлених наявністю в КК спеціальних інститутів, що вимагають урахування їх специфіки при призначенні покарання.

Дата захисту: 20.12.2005

Місце захисту: Луганська академія внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України

Науковий керівник: Кривоченко Людмила Миколаївна, к.ю.н., проф., 12.00.08. .


Автореферат (25,80 KB)